0858884091

Zonnepanelen op plat dak

Passende oplossingen voor ieder dak

Bij het plaatsen van zonnepanelen op plat dak dienen we rekening te houden met verschillende factoren. Er zijn verschillende manieren om zonnepanelen te monteren op een plat dak. De volgende onderwerpen komen op deze pagina aan bod:

 • Montagesystemen
 • Juiste tussenafstand
 • Beste montagehoek
 • Ballast gewicht
 • Afstand tot de dakrand

Montagesystemen zonnepanelen plat dak

Met onze montagesystemen bieden wij voor iedere situatie een passende oplossing. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende montagesystemen voor platte daken met de voor- en nadelen per systeem.

Flatfix Fusion – Sunbeam – Valk systeem
 •   Montagesystemen
 •   Juiste tussenafstand
 •   Beste montagehoek
 •   Ballast gewicht
 •   Afstand tot de dakrand
Flatfix Zonnepanelen

Zonneschansen

Met onze montagesystemen bieden wij voor iedere situatie een passende oplossing. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende montagesystemen voor platte daken met de voor- en nadelen per systeem.

Flatfix Fusion – Sunbeam – Valk systeem
 •   ideaal voor smalle stroken op platte daken
 •   extra robuuste constructie
 •   veel schaduw bij meerdere rijen
 •   veel ballast
 •   vangen veel wind
 •   niet geschikt voor grote hoogtes
Sunbeam Zonnepanelen

Juiste tussenafstand

De juiste tussenafstand tussen de rijen zonnepanelen is van belang om schaduwval van de rijen zonnepanelen onderling te voorkomen. Zonnepanelen kunnen op een plat dak onder een hoek geplaatst worden van 10 tot 25 graden. Hoe kleiner de hoek, hoe dichter de rijen zonnepanelen op elkaar mogen staan.

De juiste tussenafstanden zijn als volgt:
 • 25 graden montage: 1,2 meter tussenafstand
 • 15 graden montage: 0,7 meter tussenafstand
 • 10 graden montage: 0,5 meter tussenafstand

Schaduwval van rijen onderling heeft een zeer negatieve werking op de opbrengst van uw zonnepanelen. Wijk daarom nooit af van de geadviseerde tussenafstanden.

Sunbeam Zonnepanelen

Montagehoek zonnepanelen plat dak

Theoretisch gezien is de ideale montagehoek voor zonnepanelen 35 graden, mits de zonnepanelen pal op het Zuiden geplaatst worden. Naarmate de zonnepanelen meer naar het Oosten of Westen geplaatst worden is een kleinere montagehoek wenselijk voor een goede opbrengst. Zo heeft een Oost- West montagesysteem doorgaans een montagehoek van 13 graden. De zonnepanelen krijgen op deze manier meer zon- uren en leveren meer op.

De benodigde tussenafstand speelt ook een grote rol bij het kiezen van de beste montagehoek. Het is in veel gevallen interessant om een kleinere montagehoek toe te passen, zodat er 1 of 2 rijen extra geplaatst kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat er minder ballast nodig is en de zonnepanelen worden minder goed zichtbaar bij een kleinere hoek.

Voorbeeldberekening:

Stel u kiest voor een montagehoek van 10 graden in plaats van 25 graden, om 16 zonnepanelen te kunnen plaatsen in plaats van 12 zonnepanelen. De opbrengsten zien er nu als volgt uit:

 • 3 x 4 = 12 zonnepanelen x 250 Wp = 3000 Wp x 0,90 kWh/ Wp = 2700 kWh per jaar
 • 4 x 4 = 16 zonnepanelen x 250 Wp = 4000 Wp x 0,86 kWh/ Wp = 3440 kWh per jaar

Afhankelijk van de gewenste opbrengst kan het dus interessant zijn om een kleinere montagehoek te kiezen. Met een kleinere hoek kunt u al snel 20-30% meer opbrengst uit uw dak halen.

In de praktijk wordt een montagehoek van 10-13 graden het meest toegepast vanwege de praktische voordelen en de goede opbrengst bij zowel Zuid- als bij Oost- West opstellingen.

Ballast gewicht

Omdat de zonnepanelen los op het plat dak staan dient er ballast gewicht in de onderconstructie geplaatst te worden. Afhankelijk van het toegepaste montagesysteem mogen dit tegels, betonbandjes of grind zijn. De benodigde hoeveelheid ballast is afhankelijk van het toegepaste montagesysteem.

Afstand tot de dakrand bij plat dak

Heel belangrijk voor het veilig plaatsen van zonnepanelen op platdak is de afstand tot de dakrand. Aan de dakrand ontstaan bij harde wind wervelwinden, waardoor er als het ware getrokken wordt aan de zonnepanelen. Doorgaans is de randzone 0,5 tot 1 meter van de dakrand.

Wilt u de zonnepanelen toch in de randzone plaatsen? Houd er dan rekening mee dat er flink wat extra ballast geplaatst moet worden. Wij maken in deze gevallen eerst een ballast berekening. Aan de hand van de berekende ballast kunt u bepalen of het bouwkundig haalbaar is.

Voordelen Oost - West montage plat dak:
 •   maximale opbrengst uit dakoppervlak
 •   weinig ballast
 •   weinig windbelasting
 •   minimale zichtbaarheid

Prijs zonnepanelen en oriëntatie op platte daken

Er bestaat een verband tussen de prijs van zonnepanelen en de windrichting waarop zonnepanelen geplaatst worden.

In het verleden waren zonnepanelen nog relatief duur. Zonnepanelen werden toen zoveel mogelijk op het Zuiden geplaatst, omdat ze anders niet rendabel waren. Het nadeel bij plaatsing richting het Zuiden is dat er telkens 0,5 tot 1,2 meter afstand tussen de rijen aangehouden moet worden in verband met schaduwval. Dit laat relatief veel dakoppervlak onbenut.

De prijs van zonnepanelen is echter spectaculair gedaald tot 2014, daarna zijn de prijzen gestabiliseerd. Met deze lagere prijzen zien wij steeds meer mensen kiezen voor een Oost - West plaatsing op platte daken, als dit nodig is om de gewenste opbrengst op te wekken.