0858884091

Over de zonatlas

De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven.

De zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel HoogtebestandNederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Met dit bestand is van de hele gemeente in combinatie met kadaster gegevens een 3D model gemaakt.Een gebruiker hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen zoals bijvoorbeeld de hellingshoek van het dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon of de aanwezigheid van objecten die schaduw veroorzaken. De zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak.

Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn. Inwoners rekenen met de meest actuele gegevens doordat de variabelen waarmee deterugverdientijd wordt berekend scherp in de gaten wordt houden.

De zonatlas is interactief: u kunt zelf de berekening aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien.

Met de zonatlas zorgen gemeenten er voor dat alle inwoners over onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie beschikken over de zonnestroompotentie van hun dak.