0858884091

Zonnestroom op uw bedrijfsdak

Voor u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een zonne-energiesysteem bedrijfseconomisch zeer interessant zijn. Het inverteren in een zonne-energie biedt u diverse voordelen:

 • Energie krijgt een economische waarde voor uw bedrijf en personeel.
 • Uw bedrijfsvoering wordt verduurzaamd, een belang winnend selectiecriterium bij veel van uw afnemers.
 • Financieel rendement dat kan oplopen tot 10 á 25%.

Duurzaam opwekken

Zelf een deel van van uw elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken, verkleint direct de CO2 voetafdruk van uw bedrijf. Bovendien maakt het u tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO); een steeds belangrijker begrip. Doet u zaken met de overheid, dan is dit zelfs meer en meer een vereiste. Investeren in zonnepanelen is dan een eenvoudige eerste stap.


Financieel

Afhankelijk van uw energieverbruik en uw fiscale situatie is de aanschaf van zonnepanelen een zeer rendabele investering. Afhankelijk van uw energieverbruik is de jaarlijkse besparing op uw energierekening al gauw 10-15% van de investering in zonnepanelen.


Fiscaal

Diverse fiscale regelingen maken een investering in zonnepanelen nog aantrekkelijker.


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van eerdere investeringen. Hierbij kunt u het eerste jaar maximaal 28% van de investering extra aftrekken van uw winst.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 44% extra aftrekbaar van de fiscale winst.

SDE+ Regeling

Voor grootschalige zon-PV projecten (met een vermogen van meer dan 15 kilowattpiek en aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kan subsidie worden aangevraagd in de SDE+ regeling.

Totale ontzorging

REFU brengt de elektrische en bouwkundige situatie van uw bedrijf in kaart. We maken rendementsberekeningen, vragen subsidies aan en regelen de investeringsaftrek. REFU verzorgt de aansluiting van het systeem op het elektriciteitsnet en stemmen de eventuele aanpassing van de aansluiting en de meter af met uw netbeheerder.


Asbest eraf, zonnepanelen erop

Vanaf medio 2013 is de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld. Vanaf 1 juli 2014 kunt u in een van de drie volgende situaties gebruik maken van de regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop:

Sinds 1 januari 2016 is er tevens een Subsidieregeling verwijderen asbestdaken van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016, uiterlijk op 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst!

Kies een doelgroep om te beginnen met uw aanvraag:

 1. U bent agrariër
 2. U heeft een agrarisch bedrijf gehad
 3. U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok

De regeling ziet er als volgt uit:

 • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
 • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
 • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
 • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.
 • Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten

Ga naar www.asbestvanhetdak.nl voor meer informatie.